Maanmittaustieto

  • Erityisasiantuntijaselvitykset
  • Asiantuntijalausunnot kiinnteistöasioissa

Palvelut

Erityisasiantuntijaselvitykset

maa-alueet, vesialueet ja niiden rakenne sekä osakaskuntatoiminta

Asiantuntijalausunnot kiinnteistöasioissa

Maanomistajille, yrityksille ja julkishallinnolle

Julkaisu- ja koulutustoiminta

Maanmittausalan kehittämishankkeet

Maaseutualueiden suunnittelu ja kehittäminen