Maanmittaustieto

 • Erityisasiantuntijaselvitykset
 • Asiantuntijalausunnot kiinnteistöasioissa

Pekka Vilska

Työkokemus

 • Tmi maanmittaustieto Pekka Vilska 2013-
 • Etelä-Savon maanmittaustoimiston yli-insinööri 1994-2013 ja tilusjärjestelypäällikkö 2008-2013
 • Savonlinnan maanmittaustoimiston maanmittausjohtaja 1992-1993
 • piiri-insinööri 1991
 • apulaispiiri-insinööri 1986-1990
 • maanmittausinsinööri 1985
 • Parikkalan ylim. maanmittaustoimiston maanmittausinsinööri 1976-1984
 • Maanmittaushallituksen tutkimusinsinööri 1975

Koulutus

 • TKK, maanmittaustekniikka TkT 2007
 • TKK, maanmittausosasto, DI 1974

Julkaisut

 • ”Vesitilusjärjestelyt ja vesialueiden käytön edistäminen” 2013, (vesitilusjärjestelyjen historiikki), MML julkaisu no 114
 • ”Yhteiset vesialueet ja niiden yhdistäminen” 2006, (väitöskirja), MML julkaisu no 100
 • "Tutkimus maaseutualueiden suunnittelua palvelevista informaatiolähteistä ja niiden käyttämisestä kuntasuunnittelussa" 1974 (diplomityö)

Artikkelit

 • "Osakaskuntarakenne selvitetty” (Suomen yhteisistä vesialueista) Suomen Kalastuslehti 1/2013
 • ”Voidaanko yhteisiä vesialueita yhdistämällä päästä vesistökohtaisiin omistusyksiköihin ja turvata järviemme tulevaisuutta?” Joensuun yliopiston Karjalan tutkimuslaitoksen julkaisuja 145/2006
 • "Vesialueiden yhdistämiset edistävät myös järvien kunnostusta" Maankäyttö 1/2004
 • "Voidaanko vesialueiden pirstoutumisen aiheuttamia haittoja korjata?" Suomen Kalastuslehti 1/2003
 • ”Vesitilusjärjestelyt kalavesien hallinnan kehittämisessä” Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen Kalatutkimuksia 183/2002

Vastaväittäjänä Aalto-yliopistossa ja Teknillisessä korkeakoulussa

 • Kotilainen Seija: ”Konfliktinratkaisun kehittämiskohteista maantie- ja rautatiehankkeissa – kiinteistönomistajan näkökulma” 2013
 • Hiironen Juhana: ”Peltotilusjärjestelyjen vaikutuksista ja kannattavuudesta” 2012
 • Airaksinen Markku: ”Summa-arvomenetelmä metsän markkina-arvon määrittämisessä” 2008

Väitöskirjan esitarkastajana Aalto-yliopistossa

 • Rummukainen Aune: ”Kiinteistöjä koskevien tietojen saatavuudesta tulevaisuudessa kiinteistötietojärjestelmän näkökulmasta” 2010

Asiakkuuksia

 • Liikennevirasto
 • Maanmittauslaitos
 • Suomen ympäristökeskus
 • Haukiveden kalastusalue
 • Joroisten kalastusalue
 • Pieksämäen kalastusalue
 • Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä
 • Vekara-Lohilahden osakaskunta
 • Kangaslammin osakaskunta